ตรวจสอบ Config,FW ใหม่ๆ ได้ที่นี้ คลิ๊กเบาๆ ตรงนี้

EZ-Trakรายการอุปกรณ์


R9 100K
R2,R4 10K
R7,RP 2K
R8 1K
R3,R12,R13,R14 470K
R5 8.2K
R6 3.9K
R1,R11 4.7K
R10 ใช้ไดโอด 1N4148 แทน
C1 100u
C2,C3,C4,C7,C8.C9,C10 100n (0.1u)
C5,C6 22p
VR1,VR2 10K
D1,D2,D3 1N4148
Q1,Q2 2N3904
U1 PIC 16F628A/16F648A
U2 7805
X1 10MHz
CD LED GREEN
CD LED YELLOW
PTT LED RED
GPS IN LED RED

ลายวงจร (กดที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดปกติ)


ลายวงจรแบบใหญ่

รายละเอียดตำแหน่งต่างๆคำแนะนำการประกอบอุปกรณ์

หลังประกอบเสร็จ ทดลองการทำงานด้วยการต่อ GPF เข้าไปตามข้อมูลการต่อสายเข้าขั้ววิทยุ
ส่วน Jumper ต่างๆ เป็นข้อมูลของ FW 0.11 ถ้าใช้ FW 0.12 ไม่ต้องใช้ Jumper 9.6 และ INV

9.6    เป็นจุดเกี่ยวข้องกับ GPS ถ้าชอร์ท จะเป็นการหาความเร็วอุปกรณ์อัตโนมัติ
          สามารถใช้ได้ทั้ง 4800 และ 9600 ถ้าปล่อยว่างจะใช้ได้แต่อุปกรณ์ความเร็ว 4800 (ถ้าไม่แน่ใจให้ชอร์ทไว้)

INV    ถ้าเป็น GPS สำเร็จรูปที่ขายในท้องตลาดทั่วๆไปให้ปล่อยว่าง ถ้าเป็นของ Sumsung
          หรือยี่ห้ออื่นและไม่ได้ต่ออุปกรณ์แปลง TTL เป็น RS232 ให้ทำการชอร์ทไว้

3.3V    เป็นระดับแรงดันโวลท์ของ GPS ถ้าแรงดัน GPS 3 โวลท์ ให้ใช้ตำแหน่งนี้

5/12    เป็นแรงดันโวล์ของ GPS ถ้าแรงดัน GPS 5 หรือ 12 โวลท์ รวมทั้ง GPS ตามท้องตลาดใช้ตำแหน่งนี้

การทดสอบ

    การทดสอบสามารถทดสอบได้ โดยการต่อสายตามข้อมูลการต่อสายเข้าขั้ววิทยุ และต่อเข้ากับ GPS ด้วย เมื่อจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ ไฟสีเหลืองจะติดค้าง และเริ่มกระพริบเมื่อสามารถรับข้อมูลจาก GPS ได้ และเมื่อ GPS จับตำแหน่งดาวเทียมถูกต้อง ไฟสีเหลือง จะกระพริบสว่าง สลับ ดับ โดยจังหวะไฟติดจะนานกว่าจังหวะไฟดับ เป็นระยะๆ
    ส่วนปุ่มกด เป็นการสั่งให้ส่งข้อมูลที่เราได้ตั้งค่าไว้ออกไปทันที แต่จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อ GPS จับดาวเทียมได้ถูกต้องแล้ว และไฟสีแดง จะติดเมื่อทำการส่ง

การตั้งค่า VR

VR1    เอาไว้ปรับความแรงของสัญญาณเสียง packet จาก EZ ที่ส่งออกจากวิทยุ
VR2    เอาไว้ปรับระดับความไวเสียงภาครับเข้าวิทยุ เพื่อไม่ให้ EZ ส่งทับคีย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าใช้กับเครื่องมือถือ Kenwood - Spender ตัว R ตรงตำแหน่ง RP ไม่ต้องใส่